Kalender Akademik

01.08.2022 - 30.09.2022Pelaksanaan KKN
01.08.2022 - 06.08.2022Pendaftaran Semester Antara
01.08.2022 - 06.08.2022Pembayaran Uang Kuliah Semester Antara
08.08.2022 - 03.09.2022Masa Perkuliahan Semester Antara
20.08.2022 - 30.08.2022Pengaktifan Kembali Mahasiswa Cuti Semester Genap T.A. 2021/2022
31.08.2022Penguncian Nilai pada SIAK untuk Seluruh Fakultas
10.09.2022Pemasukan Nilai Semester Antara
30.09.2022Batas Akhir Feeder